Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
standardowy kontrast wysoki kontrast
Jesteś tutaj:   Start
large small default
Egzamin gimnazjalny w 2015 r. -arkusze egzaminacyjne PDF Drukuj Email
EGZAMIN GIMNAZJALNY
wtorek, 21 kwietnia 2015 14:18

Historia i wiedza o społeczeństwie - 21.04.2015 r.
GH-H1-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + odpowiedzi           
GH-H2-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  + odpowiedzi
GH-H4-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + odpowiedzi
GH-H5-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt  + odpowiedzi
GH-H7-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących  + odpowiedzi
GH-H8-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi

Język polski - 21.04.2015 r.
GH-P1-152 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X  + karta rozwiązań i odpowiedzi + odpowiedzi
GH-P2-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  + odpowiedzi
GH-P4-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt  + odpowiedzi
GH-P5-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + odpowiedzi
GH-P7-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących  + odpowiedzi
GH-P8-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi


 Przedmioty przyrodnicze - 22.04.2015 r.
GM-P1-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + odpowiedzi
GM-P2-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + odpowiedzi
GM-P4-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + odpowiedzi
GM-P5-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + odpowiedzi
GM-P7-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + odpowiedzi
GM-P8-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi

Matematyka - 22.04.2015 r.
GM-M1-152 –  Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + odpowiedzi
GM-M2-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + odpowiedzi
GM-M4-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + odpowiedzi  
GM-M5-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + odpowiedzi
GM-M7-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + odpowiedzi
GM-M8-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi


Język obcy nowożytny – 23.04.2015 r.

POZIOM PODSTAWOWY
Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-152 Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
GF-P1-152 Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
GE-P1-152 Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
GN-P1-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-P1-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi
GW-P1-152 Język włoski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

GA-P2-152 Język angielskitranskrypcja + odpowiedzi
GF-P2-152 Język francuskitranskrypcja + odpowiedzi
GE-P2-152 Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
GN-P2-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-P2-152 Język rosyjskitranskrypcja + odpowiedzi
GW-P2-152 Język włoski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-P4-152 Język angielskitranskrypcja + odpowiedzi
GF-P4-152 Język francuskitranskrypcja + odpowiedzi
GE-P4-152 Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
GN-P4-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-P4-152 Język rosyjskitranskrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-P5-152 Język angielskitranskrypcja + odpowiedzi
GN-P5-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-P5-152 Język rosyjskitranskrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-P7-153 Język angielski + odpowiedzi
GN-P7-153 Język niemiecki + odpowiedzi
GR-P7-153 Język rosyjski + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

GA-P8-152 Język angielski + transkrypcja  + odpowiedzi
GN-P8-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-P8-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-R1-152 Język angielski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi+ transkrypcja + odpowiedzi
GF-R1-152 Język francuski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi+ transkrypcja + odpowiedzi
GE-R1-152 Język hiszpański: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi+ transkrypcja + odpowiedzi
GN-R1-152 Język niemiecki: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi+ transkrypcja + odpowiedzi
GR-R1-152 Język rosyjski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi+ transkrypcja + odpowiedzi
GW-R1-152 Język włoski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi+ transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

GA-R2-152 Język angielski + transkrypcja  + odpowiedzi
GF-R2-152 Język francuskitranskrypcja  + odpowiedzi
GN-R2-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-R2-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-R4-152 Język angielskitranskrypcja  + odpowiedzi
GF-R4-152 Język francuskitranskrypcja  + odpowiedzi
GN-R4-152 Język niemieckitranskrypcja + odpowiedzi
GR-R4-152 Język rosyjskitranskrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-R5-152 Język angielskitranskrypcja  + odpowiedzi
GN-R5-152 Język niemieckitranskrypcja + odpowiedzi
GR-R5-152 Język rosyjskitranskrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-R7-152 Język angielski + odpowiedzi
GN-R7-152 Język niemiecki + odpowiedzi
GR-R7-152 Język rosyjski + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

GA-R8-152 Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
GN-R8-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-R8-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi