Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
standardowy kontrast wysoki kontrast
Jesteś tutaj:   Start
large small default
ARKUSZE EGZAMINACYJNE - EGZAMIN GIMNAZJALNY – KWIECIEŃ 2016 PDF Drukuj Email
EGZAMIN GIMNAZJALNY
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 13:00

Historia i wiedza o społeczeństwie - 18.04.2016 r.

GH-H1-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

GH-H2-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GH-H4-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GH-H5-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GH-H7-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GH-H8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

 

Język polski - 18.04.2016 r.

GH-P1-162 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania

GH-P2-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GH-P4-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania 

GH-P5-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GH-P7-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GH-P8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

 

Przedmioty przyrodnicze - 19.04.2016 r.

GM-P1-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

GM-P2-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GM-P4-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GM-P5-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GM-P7-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GM-P8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

 

Matematyka - 19.04.2016 r.

GM-M1-162 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania

GM-M2-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GM-M4-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania 

GM-M5-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania 

GM-M7-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania 

GM-M8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

 

Język obcy nowożytny – 20.04.2016 r.

POZIOM PODSTAWOWY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

GF-P1-162 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania

GE-P1-162 Język hiszpański + transkrypcja + zasady oceniania

GN-P1-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

GR-P1-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

GW-P1-162 Język włoski + transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

GA-P2-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

GF-P2-162 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania

GE-P2-162 Język hiszpański + transkrypcja + zasady oceniania

GN-P2-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

GR-P2-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-P4-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

GF-P4-162 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania

GN-P4-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

GR-P4-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-P5-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

GN-P5-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

GR-P5-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-P7-162 Język angielski + zasady oceniania

GN-P7-162 Język niemiecki + zasady oceniania

GR-P7-162 Język rosyjski + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-P8-162 Język angielski + transkrypcja  + zasady oceniania

GN-P8-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

GR-P8-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

 

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-R1-162 Język angielskizeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

GF-R1-162 Język francuskizeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

GE-R1-162 Język hiszpańskizeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

GN-R1-162 Język niemieckizeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

GR-R1-162 Język rosyjskizeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

GW-R1-162 Język włoskizeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

GA-R2-162 Język angielski + transkrypcja  + zasady oceniania

GF-R2-162 Język francuski + transkrypcja  + zasady oceniania

GN-R2-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

GR-R2-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-R4-162 Język angielski + transkrypcja  + zasady oceniania

GF-R4-162 Język francuski + transkrypcja  + zasady oceniania

GN-R4-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

GR-R4-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-R5-162 Język angielski + transkrypcja  + zasady oceniania

GN-R5-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

GR-R5-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-R7-162 Język angielski + zasady oceniania

GN-R7-162 Język niemiecki + zasady oceniania

GR-R7-162 Język rosyjski + zasady oceniania

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-R8-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

GN-R8-162 Język niemiecki transkrypcja + zasady oceniania

GR-R8-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania