Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
standardowy kontrast wysoki kontrast
Jesteś tutaj:   Start Oferty pracy
large small default
Ogłoszenie nr 4 PDF Drukuj Email
piątek, 17 grudnia 2010 12:37

Stanowisko eksperta

 

Ogłoszenie nr 4 z dnia 17 grudnia 2010 r.

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży poszukuje kandydata na stanowisko na stanowisko eksperta do spraw egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka rosyjskiego.

 

Wymiar etatu: 1/2 etatu.

- pierwsza umowa na czas próbny -  na okres 3 miesięcy.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża

lub Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, Biuro Komisji w Olsztynie,  ul. Mariańska 1.

 

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

 • przygotowywanie propozycji zadań do egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego;
 • przeprowadzanie egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego;
 • organizowanie sprawdzania prac z egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego;
 • opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych z języka rosyjskiego;

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie.

- stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany lub dyplomowany

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • studia wyższe magisterskie w zakresie filologii rosyjskiej,
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
 • znajomość zasad pomiaru dydaktycznego,
 • umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w tworzeniu zadań egzaminacyjnych,
 • udział w szkoleniach konstruktorów zadań egzaminacyjnych,
 • samodzielność, odpowiedzialność za realizowane zadania,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i stopień awansu zawodowego,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty należy przesłać lub składać do: 27 grudnia 2010 r.

pod adresem:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

18-400 Łomża, ul. Nowa 2, pokój  nr 339 z dopiskiem  ("Oferta pracy").

 

Inne informacje:

 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert- zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia,
 • oświadczenia, list motywacyjny oraz cv muszą być podpisane własnoręczne,
 • oferty nadesłane (poza ofertą wybranego kandydata) zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 86 216 44 95.