Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
standardowy kontrast wysoki kontrast
Jesteś tutaj:   Start
large small default
Sprawdzian - informatory PDF Drukuj Email
SPRAWDZIAN

Informatory są podstawowym źródłem informacji o sprawdzianie. Adresowane są przede wszystkim do uczniów i mają być ich przewodnikiem ułatwiającym przygotowanie się do sprawdzianu.

 

W informatorze o sprawdzianie zostały zamieszczone lub opisane:

- podstawy prawne regulujące przeprowadzenie sprawdzianu,

- forma i struktura sprawdzianu,

- standardy wymagań z objaśnieniami dla uczniów,

- przykładowe zestawy zadań z opisami sprawdzanych umiejętności z kluczem odpowiedzi do zadań.

 

Uzupełnieniem podstawowej wersji informatora jest Aneks przeznaczony dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562 z późn. zm.) informatory opracowuje, w porozumieniu z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, i ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.

Informatory o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

Zaktualizowany tekst informatora o sprawdzianie od roku szkolnego 2009/2010 z aneksem dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją rozwojową)

 

Zachowują ważność informatory o sprawdzianie w 2005 r. w językach mniejszości narodowych. Należy w nich jedynie uwzględnić zmiany wynikające z nowelizacji aktów prawnych.

 

- Informator o sprawdzianie w języku litewskim (plik pdf - 1,31 MB)

- Informator o sprawdzianie w języku niemieckim (plik pdf - 1,69 MB)

- Informator o sprawdzianie w języku ukraińskim (plik pdf - 1,61 MB).