Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
standardowy kontrast wysoki kontrast
Jesteś tutaj:   Start
large small default
Podstawa prawna PDF Drukuj Email
EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2012

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
  pobierz plik

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  pobierz plik
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniówi słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
  pobierz plik
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniówi słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
  pobierz plik

 

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
   pobierz plik

 

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
   pobierz plik

 

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych
  pobierz plik