Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
standardowy kontrast wysoki kontrast
Jesteś tutaj:   Start
large small default
Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi - styczeń 2013 r. PDF Drukuj Email
EGZAMIN ZAWODOWY NOWY
środa, 16 stycznia 2013 09:39

Poniżej zamieszczamy klucze punktowania odpowiedzi z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się 15 stycznia 2013 r. 


Arkusze z egzaminu zawodowego (etap pisemny) nie są publikowane na naszej stronie internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawali tylko kartę odpowiedzi, natomiast arkusz mogli zabrać ze sobą. 

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi do pobrania: 


Technikum i szkoła policealna

Zadania 51-70 - wspólne dla wszystkich zawodów 

Asystent operatora dźwięku
Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystentka stomatologiczna
Florysta
Fototechnik
Higienistka stomatologiczna
Kucharz
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca
Opiekunka środowiskowa
Ratownik medyczny
Technik administracji
Technik architektury krajobrazu
Technik archiwista
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik cyfrowych procesów graficznych
Technik dentystyczny
Technik dróg i mostów kolejowych
Technik ekonomista
Technik elektronik
Technik elektryk
Technik farmaceutyczny
Technik geodeta
Technik górnictwa podziemnego
Technik handlowiec
Technik hodowca koni
Technik hotelarstwa
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik masażysta
Technik mechanik
Technik mechatronik
Technik obsługi turystycznej
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik ochrony środowiska
Technik ogrodnik
Technik optyk
Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
Technik organizacji reklamy
Technik organizacji usług gastronomicznych
Technik ortopeda
Technik pojazdów samochodowych
Technik prac biurowych
Technik przeróbki kopalin stałych
Technik pszczelarz
Technik rachunkowości
Technik rolnik
Technik spedytor
Technik technologii chemicznej
Technik technologii odzieży
Technik teleinformatyk
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych
Technik weterynarii
Terapeuta zajęciowy


Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Betoniarz zbrojarz
Cukiernik
Elektromechanik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektryk
Fryzjer
Górnik eksploatacji podziemnej
Introligator
Kucharz malej gastronomi
Malarz tapeciarz
Mechanik monter maszyn i urządzeń
Mechanik pojazdów samochodowych
Monter konstrukcji budowlanych
Ogrodnik
Operator obrabiarek skrawających
Opiekun medyczny
Posadzkarz
Renowator zabytków architektury
Rolnik
Ślusarz
Sprzedawca
Stolarz