Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
standardowy kontrast wysoki kontrast
Jesteś tutaj:   Start
large small default
Egzamin zawodowy (nowy) - archiwum PDF Drukuj Email
EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2012

Szczegółowy harmonogram części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj - lipiec 2016 r.

Terminy szkoleń Dyrektorów z zakresu organizacji części pisemnej i praktycznej nowego egzaminu zawodowego przeprowadzanego w sesji styczeń-luty 2015 roku

Komunikat w sprawie terminu ogłoszenia wyników nowego egzaminu zawodowego

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnejz 8 lipca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2015 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 lipca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2015 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do nowego egzaminu zawodowego w styczniu 2015 r.

Terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży o terminie ogłoszenia wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – maj-lipiec 2015 roku

Dostosowanie warunków przeprowadzania 2014/2015

WNIOSEK o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (nowy egzamin zawodowy) 

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków  i  form  przeprowadzania  egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje  w  zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego  2013/2014

Termin przekazywania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin zawodowy styczeń-luty 2014)

Termin przekazywania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin zawodowy październik-listopad 2013)

Ogłoszenie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - styczeń 2014 r.

Ogłoszenie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - październik 2013 r.

Ogłoszenie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji Z.22 Wykonywanie działań ratowniczych

Ogłoszenie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - maj-czerwiec 2013 r.

Uszczegółowienie harmonogramu egzaminów w sesji maj-lipiec 2014 r.

Prezentacja "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie" wykorzystana na spotkaniach
w czerwcu 2012 r.

Prezentacje wykorzystane na wojewódzkich konferencjach w Białymstoku i Olsztynie

"Organizacja i przeprowadzanie zmodernizowanego egzaminu zawodowego" - pobierz

"Projekt: Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe" - pobierz

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

rok 2013

Procedury egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku

Załączniki do procedur w formacie MS Word

Upoważnienie ośrodków egzaminacyjnych (formularze)